""

پیران عاشقی که مرگ نیز نتوانست آنها را جدا کند

0

Floreen و اد هیل یک زوج جدایی ناپذیر برای ۶۰ سال بودند. آنها ازدواج کردند مانند خیلی دیگر از آدم هایی که هر روز عاشق می شوند.در طول چندین دهه، آنها با خوشحالی زندگی در کنار هم زندگی می کردند به نظر می رسد، عشق بین این زوج آنقدر قوی بود، که حتی مرگ نیز نتوانست آنها را از هم جدا کند

عکس قدیمی عروسی

عکس عروسی این زوج

 

پس از آنکه این زوج پیر به یک بیمارستان  برای نارسایی قلب وارد می شدند

عکس های پیرمرد و پیرزن عاشق

عکس عروسی این زوج

 

 

و در نهایت ، Floreen   هشتاد و دو ساله  در حالی که دست معشوق خور را در دست داشت فوت نمود اما  اد هشتاد و سه ساله نتوانست دوری را تحمل کند و تنها چند ساعت بعد او نیز به دنبال همسرش رفت و اینچنین بود که مرگ نیز نتوانست آنها را جدا نماید.

عکس های پیرمرد و پیرزن عاشق

عکس در بیمارستان

عکس های پیرمرد و پیرزن عاشق

پارس کده

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید