""

چرا هتل داران از اتاق ۴۲۰ می هراسند

0

پارس کده : در جای جای این کره خاکی یکسری از اعداد مقدسند و یکسری دیگر منفور

اما راز ۴۲۰ چیست و چرا هتل داران سعی می کنند در نامگذاری اتاق ها از شماره ۴۲۰ رد شوند.

عدد ۴۲۰ نماد جهانی مصرف حشیش است و هتل داران سعی می کنند از استعمال مواد مخدر در هتل هایشان جلوگیری نمایند.

صاحبان هتل سعی می کنند یا اصلا اتاق ۴۲۰ نداشته باشند و یا با نام ۱+۴۱۹ نامگذاری می کنند و یا در روی تابلوی ۴۲۰ هشدار جهت مصرف مواد مخدر می دهند.

اتاق 420 در هتل

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید