""

چگونه مورچه ها در برابر پرندگان از خود دفاع می کنند

0

عکس های جالب از دفاع مورچه ها در برابر خود.

مورچه ها  با پاشیدن اسید فورمیک از خود دفاع می کند  که در عکس های زیر که از نمای نزدیک گرفته شده شما می توانید مشاهده کنید که چگونه مورچه ها این کار را انجام می دهند.

دفاع مورچه ها از خود و در برابر پرندگان

دفاع مورچه ها از خود

دفاع مورچه ها از خود و در برابر پرندگان

دفاع مورچه ها از خود

دفاع مورچه ها از خود و در برابر پرندگان

دفاع مورچه ها از خود

دفاع مورچه ها از خود و در برابر پرندگان

دفاع مورچه ها از خود

پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید