""

کدام یک از این دخترها مادربزرگ می باشد.

0

در عکس زیر به نظر شما کدام یک از این ۳ دختر مادربزرگ و به عبارتی مادر دو دختر دیگر می باشد.

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

کاازوکو اینوا  ۴۲ ساله  مادربزرگ جوان می باشد

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

 

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

مادربزرگ جوان

منبع : پارس کده

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید