""

گریه نوزادان در موقع خواب وبه هنگام تنهایی ضرر دارد؟

0

www.parskadeh.ir

یک بررسی نشان می دهد: ‌خواباندن نوزادان به تنهایی در اتاق خودشان و گریه کردن آنها هیچ تاثیر بد طولانی مدتی برای نوزادان و والدین شان در پی ندارد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که خارج شدن از اتاق کودک و به حال خود گذاشتن او و کمی گریه کردن نوزاد  قبل از به خواب رفتن سبب کاهش استرس والدین در ماه های بعدی تولد برای خواباندن نوزادشان به میزان ۶۰ درصد می شود

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید