""

۱۸ کار سخت برای موفقیت و چگونه موفق باشیم

0

۱- باید برای برقراری تماس تلفنی که از آن هراس دارید، اقدام کنید

۲- باید زودتر از آنچه که می خواهید از خواب بیدار شوید.

۳- همواره باید بیشترازآنچه در عوض چیزی به دست می آورید، بدهید.

۴- باید بیشتر از آنچه دیگران به شما اهمیت می دهند، شما به آنها اهمیت بدهید.

۵- باید در حالی که به شدت زخمی، خسته و آسیب دیده اید مبارزه کنید.

18 قانون طلایی موفقیت و موفق شدن

موفقیت

۶- باید حس نا امنی و شک در حین انجام کارها و تصمیم گیری ها را تجربه کنید.

۷- باید رهبری کنید، حتی وقتی هنوز دنباله رویی ندارید.

۸- باید بر روی خودتان سرمایه گذاری کنید، حتی اگر هیچ کس دیگری شما را حمایت نکند.

۹- هنگامی که به دنبال پاسخ پرسش هایی هستید که آن ها را نمی دانید، باید شبیه افراد نادان به نظر بیایید.

۱۰- باید سخت بر روی جزئیات کار کنید، وقتی که بی اعتنا از کنار آن ها گذشتن بسیار آسان است.

۱۱- باید نتایج را گزارش دهید، حتی وقتی که می توانید با آوردن عذر و بهانه از زیر آن در بروید.

۱۲- باید برای دستیابی به دلایل منطقی خودتان، جست و جو و پژوهش کنید:حتی وقتی که به شما گفته می شود که “واقعیت ” را بپذرید.

۱۳- باید اشتباه کنید و مانند فردی نادان به نظر برسید.

۱۴- باید تلاش کنید. شکست بخورید و دوباره سعی کنید.

۱۵- باید سریع بدوید : حتی اگر نفستان بند آمده باشد.

۱۶- باید با کسانی که به شما بدی کرده اند ، مهربان باشید

۱۷- باید حساب کارهایتان را پس بدهید، حتی وقتی در شرایط بد و نامساعدی باشید.

۱۸- باید بدون توجه به موانع پیش رو ، همواره به سویی حرکت کنید که خواهان رسیدن به آن هستید.

برای موفقیت و موفق شدن شما باید به کارهای سخت تن دهید. کارهایی که هیچ کس دیگری نمی کند . کارهایی که شما را می ترساند .کارهایی که به خودتان می گویید:”وای خدای من ! چقدر دیگر دوام خواهم آورد؟”

آن کارها شما را می سازند و شما موفق می شوید

آن کارها معرف شما هستند.آن ها کارهایی هستند که تفاوت بین یک زندگی عادی و پیش پا افتاه را با زندگی موفق و روشن نشان می دهند.

البته می توان خیلی راحت از کنار کارهای سخت گذشت و برای انجام ندادن آن ها بهانه ای آورد یا طوری رفتار کرد که گویی آن ها هیچ ربطی به ما ندارند.

اینکه چرا بعضی افراد معمولی به موفقیت های بزرگ دست می یابند در یک حقیقت ساده نهفته است و آن این است که آن ها کارهای سختی را انجام میدهند که افراد باهوش تر، پولدارتر و تحصیل کرده تر جرات یا انگیزه انجام آن کارها  را ندارند.

به کارهای سخت تن دهید، زیرا احتمالا از قابلیت های خودتان شگفت زده خواهید شد.

اختصاصی : پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید