""

۲۰ گفته از سخنان ناپلئون بناپارت (قسمت اول)

0

۲۰ گفته از سخنان ناپلئون بناپارت را بری شما گلچین کردیم که در ادامه می توانید مطالعه نمایید

سخنان ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت

۱-هیچ کاری خوب انجام نمی گیرد مگر اینکه انسان خودش آن را به انجام رساند.

۲- بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ می دهد.

****سخنان ناپلئون بناپارت*****

۳-چه بسیارند مردانی که گناهکار و مجرم نیستند مگر به دلیل ضعف آنان برای یک زن.

۴-استحکام و پایداری و ثبات و جرات  بر همه چیز فایق می شود.

۵- فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.

۶- فرد با اراده در پیچ وخمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی رویرو نخواهد شد.

****سخنان ناپلئون بناپارت*****

۷ – برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که به او ترحم کنی.

۸ – آنجا که قدرت قدم می گذارد ، قانون ضعیف خواهد شد.

۹- همیشه دم از صلح بزن، ولی آماده جنگ باش.

۱۰- پیروزی یعنی اراده کردن.

****سخنان ناپلئون بناپارت*****

۱۱ – هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ گونه کاری لیاقت نداشته باشد.

۱۲ -چه بسا اشخاصی که فقط با صدای کلنگ گور کن از خواب بیدار می شوند.

۱۳- زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید ، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزارها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

۱۴ – برای آدمی بهتر است که هرگز به دنیا نیاید، تا اینکه به بیاید و اثری از خود بر جای نگذارد

****سخنان ناپلئون بناپارت*****

۱۵ – کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند، آنها را از خود دور می سازد.

۱۶- هیچ چیز دشوارتراز تصمیم گیری نیست.

۱۷ – راه گریز را پیش از تتیز باید جست.

۱۸ – کسی که می تواند چاپلوسی کند، تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است.

****سخنان ناپلئون بناپارت*****

۱۹-غرور و خودبینی را ابزار باز شناختن و نشان ترقی قرار ندهید. زیرا در این راه پر پیچ وخم، پرتگاه های وحشتناک زیای وجود دارد.

۲۰- مرد حقیقی کسی است که در خواری و خوشبختی، خود را تیاه نکند.

****سخنان بزرگان****

بارنشر: پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید