""

۲۳ راز شگفت آور بدن انسان

0

 اطلاعات پزشکی

رازها و دانستنی هایی شگفت آور و جالب از بدن انسان.آیا می دانید گرم ترین نقطه بدن انسان کجاست.سردترین چطور؟

با کربن بدن انسان چند مداد می توان ساخت . اینها و بقیه مطالب شگفت آوربدن انسان را  مطالعه نمایید.

شگفتیهای بدن انسان

بدن انسان

آهن بدن به اندازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت.

-درشبکه های چشم ۷۵ میلیون سلول وجود دارد.

-در بدن آن قدر کربن وجود دارد که با آن می توان ۹۰۰۰ مداد سیاه ساخت.

-صورت (مقاله زبان صورت)انسان دارای ۱۴ استخوان است.

-درصورت انسان ۵۵ ماهیچه وجود دارد.

انسان در۲۴ ساعت،۲۳۰۰۰بار تنفس می کند.

-تعداد ضربان قلب در انسان ۷۰ تا ۷۵ بار و درنوزادان ۱۳۰ تا ۱۴۰ بار است.

-یک فرد عادی روزانه ۱/۷۵ کیلوگرم غذا مصرف می کند.

-مجموع عضلات بدن انسان ۴۵۰۰ زوج است.

-مجموع اسکلت بدن ۲۴۳ استخوان است.

قلب هر روز ۱۱۰/۰۰۰ بار می زند و ۱۰۵۲ لیتر خون را به بدن می رساند.

-تعداد گلبول های قرمز و سفید ۲۵ ترلیون است.

-در کلیه ۲۰۰ میلیون کانال وجود دارد و کلیه ها هر یک ۱۶۰ گرم است.

-سطح پوست بدن ۱/۵ متر مربع است.

-طول روده کوچک ۸ متر و قطر آن ۳ سانتی متر است.

-مغز انسان ۱۳۷۵ گرم وزن دارد.

-شش ها درزنان ۹۰۰ گرم تا ۱۰۰۰ گرم وزن دارد و درمردان ۱۲۰۰ گرم وزن دارد.

-حجم شش ها ۶ لیتر می باشد.

-کبد انسان ۱۴۰۰ گرم وزن دارد.

-انسان در هر دقیقه ۱۵ بار نفس می کشد.

-بدن انسان از ۶۰ تریلیون سلول تشکیل شده است.

-گرم ترین نقطه بدن جگر است.

-سردترین نقطه بدن کف پا است.

اختصاصی پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید