""

۸ تبریک عید از زبان شاعران فارسی گوی ایران

0

سال نو را به همه  کاربران سایت و هموطنان عزیز تبریک می گوییم و به همین مناسبت چند بیت از شاعران فارسی را که برای اس ام اس دادن به عزیزانتان مناسبت دارد را برایتان آماده کرده ایم

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود                                                                                                                        درود باد بر این موکب خجسته ، درود

به هر که در نگری شادیی پزد در دل                                                                                                                         به هر چه برگذری اندُهی کند بدرود

***** ملک الشعرا بهار *****

برآمد باد صبح و بوی نوروز                                                                                                                                   به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال                                                                                                                             همایون بادت این روز و همه روز

***** سعدی شیرازی  *****

گل

گل

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است                                                                                                                       در طرف چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست                                                                                                              خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

***** خیام نیشابوری *****

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                                                                                                                       از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

به صحرا رو کز دامن غبار غم بیفشانی                                                                                                                   به گلزاری آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی

*****  حافظ شیرازی *****

خیمه نوروز بر صحرا زدند                                                                                                                                 چار طاق لعل بر خضرا زدند

لاله را بنگر که گویی عرشیان                                                                                                                            کرسی از یاقوت بر مینا زدند

***** خواجوی کرمانی *****

اند دل من مها دل افروز تویی                                                                                                                            یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید                                                                                                                      عید من و نوروز من امروز تویی

***** مولانا جلال الدین محمد بلخی  *****

عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند                                                                                                                      وز شاخه گل داد دل زار گرفتند

نورور همایون شد و روز می گلگون                                                                                                                پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

***** فروغی بسطامی *****

بهاری داری از وی بر خور امروز                                                                                                                   که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو را نبوید آدمیزاد                                                                                                                                چو هنگام خزان آید برد باد

***** نظامی گنجوی *****

پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید